Дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция

Дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция, специално за Вашите служители. Издаване на удостоверение/сертификат, който е валиден пред контролните органи!

Дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция

Имате ли нужда от дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция за служителите във Вашата фирма?

Ние сме част от групата на zbutinfo.com

Дистанционно обучение збут цена
Дистанционно обучение збут цена

Ние можем да Ви предложим не само всяко дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция, но и:

 1. Обучение по ЗБУТ на място;
 2. Онлайн обучение по ЗБУТ;
 3. Индивидуално обучение по ЗБУТ;
 4. Обучение по ЗБУТ в София, в наш учебен център.

Ние предлагаме следните теми на дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция:

 1. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!
 2. Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд!
 3. Обучение на лицата извършващи инструктажи във фирмата!
 4.  Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд във фирмата!
 5. Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения!
 6. Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата!
 7. Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на риска!
 8. Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 9. Обучение за ръчна работа с тежести – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 10. Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!

Имаме възможност да подготвим и индивидуално дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция с тема по Ваше желание!

Всяко наше дистанционно дистанционно обучение ЗБУТ цена без конкуренция, като имаме възможност да направим и допълнителни отстъпки за редовни клиенти или за по-голям брой обучавани!

Цените на нашите дистанционни обучения по ЗБУТ, може да видите в категория:

За повече информация за провежданите от нас дистанционни обучения по ЗБУТ, моля свържете се с нас тук!