Онлайн обучение по ЗБУТ на възможно най-добра цена

Онлайн обучение по ЗБУТ на възможно най-добра цена, специално за Вашите служители. Издаване на удостоверение/сертификат, който е валиден пред контролните органи!

Онлайн обучение по ЗБУТ на най-добра цена

Имате ли нужда от онлайн обучение по ЗБУТ на най-добра цена за служителите във Вашата фирма?

Ние сме част от групата на zbutinfo.com

Онлайн обучение по ЗБУТ
Онлайн обучение по ЗБУТ

Ние можем да Ви предложим не само всяко онлайн обучение по ЗБУТ на най-добра цена, но и:

 1. Обучение по ЗБУТ на място;
 2. Онлайн обучение по ЗБУТ;
 3. Индивидуално обучение по ЗБУТ;
 4. Обучение по ЗБУТ в София, в наш учебен център.

Ние предлагаме следните теми на онлайн обучение по ЗБУТ:

 1. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!
 2. Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд!
 3. Обучение на лицата извършващи инструктажи във фирмата!
 4.  Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд във фирмата!
 5. Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения!
 6. Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата!
 7. Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на риска!
 8. Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 9. Обучение за ръчна работа с тежести – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 10. Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!

Имаме възможност да подготвим и онлайн обучения по ЗБУТ с тема по Ваше желание!

Всяко наше онлайн обучение по ЗБУТ е на най-добра цена, като имаме възможност да направим и допълнителни отстъпки за редовни клиенти или за по-голям брой обучавани!

Цените на нашите онлайн обучения по ЗБУТ, може да видите в категория:

 • Онлайн обучение по збут цена

За повече информация за провежданите от нас дистанционни обучения по ЗБУТ, моля свържете се с нас тук!